September 09, 2010

Return Ticket: Thailand-Germany (1)

AN EXHIBITION OF GOETHE-INSTITUT IN THAILAND
Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok, Thailand
September 14, 2010 - November 7, 2010
Curator: Dr. Axel Feuss

EXHIBITED WORKS

Angkrit Ajchariyasophon  อังกฤษ อัจฉริยโสภณ

Paradise Thailand, 2010. Set of 48 paintings,
Oil and marker pen writing on canvas, 360 x 320 cm (60 x 40 cm each)

ไทยแลนด์แดนสวรรค์ 2553
งานจิตรกรรมชิ้นนี้ประกอบไปด้วยผลงานขนาดเล็กจำนวน 48 ชิ้น
สีน้ำมันและปากกาเคมีบนผ้าใบ ขนาด 360 x 320 ซม. (60 x 40 ซม. ต่อชิ้น)


Apichai Piromrak  อภิชัย ภิรมย์รักษ์

Earth, 2010. Acrylic on plywood, Diameter 120 cm

สภาวะจิตแห่งดิน 2553
สีอะคริลิคบนไม้อัด เส้นผ่าศูนย์กลาง 120 ซม.


Araya Rasdjarmrearnsook  
อารยา ราษฎร์จำเริญสุข

Some unexpected events sometimes bring momentary happiness, 2009
Video, 20 min.

สภาพการณ์ไม่คาดฝัน ไม่ว่าจะอย่างไร อาจนำปิติสุขชั่วขณะมาสู่ 2552
วิดีโอ 20 นาที


Att Poomtangon   อัฐ พุ่มแตงอ่อน

Just another belief we have for gotten, 2010
Mixed media installation, 300 x 300 x 300 cm
Photo: Dow Wasiksiri

เป็นเพียงแค่อีกสิ่งหนึ่งที่เราหลงลืมกันไป 2553
สื่อผสม 300 x 300 x 300 ซม.


Chumpon Apisuk   จุมพล อภิสุข

Silent Salt, 2009. Photo print on canvas
160 x 120 cm, Photo: Ruedi Schill

เกลือเงียบ 2552
โฟโต้พริ้นต์บนผ้าใบ 160 x 120 ซม.
ที่มาภาพ Ruedi SchillJakapan Vilasineekul   จักรพันธ์ วิลาสินีกุล

Sunk the Copper, 2005
Thai canoe, copper, pebbles, 75 x 450 x 77 cm
Photo: Dow Wasiksiri

ถ่วงเจ้าทองแดง 2548
เรือบด ทองแดง หินแม่น้ำ 75 x 450 x 77 ซม.


Kitikong Tilokwattanotai กิติก้อง ติลกวัฒโนทัย

Untitled, 2008
Burn print on paper, printed from plasswood
65 x 80 (70 x 100) cm

ไม่มีชื่อ 2551
ภาพพิมพ์รอยไหม้ ภาพพิมพ์จากแผ่น PVC
65 x 80 ซม. ขนาดกระดาษ 70 x 100 ซม.

 
Kosit Juntaratip   โฆษิต จันทรทิพย์

Skin Community - Where There is Love There is Suffering
Tattoo by Ronarong Samuhathai,
Photographs by Chatchai Suban at CMU Art Museum,
Chiang Mai, September 2010

รอยรักสักสหคาม - ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์
หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สักโดย รณรงค์ สมุหทัย
ภาพถ่ายโดย ฉัตรชัย สุบรรณ กันยายน 2553Krisana Honguten กฤษณา หงษ์อุเทน

The Eclipse of the Moon, 2010
Mixed technique on copper plate, 50 x 60 cm

จันทรคราส 2553
เทคนิคผสม บนแผ่นทองแดง 50 x 60 ซม.


Masa Malakul Na Ayudhaya
มาศา มาลากุล ณ อยุธยา

Ring Lively 1, 2008
Gem Visions 2008, Jewelry Design from Thailand, Signity Company, Bangkok
Under the theme Origem
Silver 925/000, Siginity gemstones, rough Amethyst
Foto: Dow Wasiksiri

แหวนเงินประดับพลอยจากบริษัท ซิกนิตี้ จำกัด 2551
ผลงานออกแบบภายใต้โครงการ วิสัยทัศน์อัญมณีและอัญมณีศิลป์ของซิกนิตี้ บริษัทซิกนิตี้ จำกัด กรุงเทพ
แหวนวงนี้ได้ใช้ทิศทางการออกแบบของทางซิกนิตี้ที่มีชื่อว่า “Origem“ ความหรูหราจากแก่นแท้ - อัญมณีชีวภาพ
ทำจากเงิน 925/000 ประดับด้วยพลอยของบริษัท ซิกนิตี้ และ พลอยอะเมทิสส์ดิบ
ผลิตโดย บริษัท ออสสิริส จิวเวอเลอรี่ จำกัด


Montien Boonma มณเทียร บุญมา

Sketch for "Zodiac House", 1998
Mixed media on paper, 50 x 65 cm
Collection of Nim Kruasaeng, Bangkok

ภาพร่าง Zodiac House 2541
สื่อประสมบนกระดาษ 50 x 65 ซม.
สมบัติ ของ นิ่ม เครือแสง กรุงเทพฯ

 
Morakot Ketklao มรกต เกษเกล้า

Personality Sound Images, 2010
Acrylic painting on canvas and Interactive Media
Dimension Variable
Foto: Dow Wasiksiri

Personality Sound Images 2553
สีอะคริลิคบนผืนผ้าใบและสื่อเชิงโต้ตอบ
ขนาดถูกออกแบบให้กระชับกับพื้นที่

 
Praphan Srisouta ประพันธ์ ศรีสุตา

Utopia, 1968
Woodcut, 78.7 x 53.3 cm

แดนศิวิไลซ์ 2511
ภาพพิมพ์ไม้แกะ 78.7 x 53.3 ซม.


Preechaya Siripanich ปรีชญา ศิริพานิช

Second Class, 2010
Sculptural object and installation, mixed media
Variable size, site-specific
Foto: Dow Wasiksiri

ชั้นที่สอง 2553
งานประติมากรรมการจัดวาง วัสดุสื่อผสม
แปรผันตามพื้นที่ งานศิลปะแบบเจาะจงพื้นที่

 
Sakarin Krue-on สาครินทร์ เครืออ่อน

Society: Wave 3.5, 2010
Participatory art and multimedia installation
Foto: Dow Wasiksiri

Society: Wave 3.5 2553
ศิลปะแบบมีส่วนร่วม มัลติมิเดีย จัดวาง

 
Sansern Milindasuta สรรเสริญ มิลินทสูต

Football is a new and valuable art that should be available to everyone, 2008
Acrylic paint on Silicone bouncing putty, CD player, speaker, wood, 27 x 27 x 46 cm

Football is a new and valuable art that should be available to everyone 2551
สีอะคริลิคบนพลาสติก เครื่องเล่นซีดี ลำโพง ไม้ 27 x 27 x 46 ซม.


Singh Intrachooto สิงห์ อินทรชูโต

Red House, 2009
Steel offcuts from automotive parts production
300 x 400 x 400 cm
Foto: Dow Wasiksiri

บ้านแดง 2552
เศษเหล็กกล้าจากการผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบต่างๆ ของรถยนต์
300 x 400 x 400 ซม.


Sirivan Phungprasert ศิริวรรณ ผุงประเสริฐ

Untitled, 2010
Inkjet print on paper, 100 x 90 cm

ไม่มีชื่อ 2553
ภาพพิมพ์ดิจิตอลบนกระดาษ 100 x 90 ซม.Somboon Hormtientong สมบูรณ์ หอมเทียนทอง

Untitled, 2009
Oil and Acrylic on canvas, 153 x 120 cm

ไม่มีชื่อ 2552
สีน้ำมันและสีอะคริลิคบนผ้าใบ 153 x 120 ซม.


Somyot Hananuntasuk สมยศ หาญอนันทสุข

2005-34, 2005
Oilpastel on paper, 18 x 26 cm

2005-34 2548
สีเทียนบนกระดาษ 18 x 26 ซม.

 
Sutthirat Supaparinya สุทธิรัตน์ ศุภปริญญา

Fragile Figure, 2010
Transparent sticker on circle glass window
Diameter 300 cm
Foto: Dow Wasiksiri

กายพรุน 2553
สติ๊กเกอร์ใสบนหน้าต่างกระจกรูปวงกลม
เส้นผ่าศูนย์กลาง 300 ซม.


Suwanit Wirodjanawat สุวนิต วิโรจนวัฒน์

From the series Nightmare II, 1983
Coloured pencil, gouache on paper, 53 x 34,3 cm
Collection of Niwat Kongpien, Pathum Thani

จากผลงานชุด ฝันร้าย หมายเลข 2 2526
ดินสอสี สีน้ำกับกาว บนกระดาษ 53 x 34.3 ซม.
ศิลปะสะสม นิวัติ กองพียร ปทุมธานี


Thaiwijit Poengkasemsomboon
ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์

Stability, 2010
Installation: painting, metal sofa, lamp, books, stones

ความมั่นคง 2553
ศิลปะจัดวาง: งาน จิตรกรรม โซฟาเหล็ก โคมไฟ หนังสือ และ หิน


Thawan Duchanee ถวัลย์ ดัชนี

Lion, 2010
Oil on canvas, 110 x 90 cm

สิงโต 2553
สีน้ำมันบนผ้าใบ 110 x 90 ซม.


Vasan Sitthiket วสันต์ สิทธิเขตต์

Sandstorm, 2010
Mixed media on canvas, 240 x 120 cm

Sandstorm 2553
สื่อประสมบนผ้าใบ 240 x 120 ซม.


Wantanee Siripattananuntakul
วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร

Wantanocchiobot '09, 2009
Interactive Installation, Variable size

Wantanocchiobot '09 2552
อินเตอร์แอ๊คทีฟ อินสตอลเลชั่น ขนาดผันแปร


Wasinburee Supanichvoraparch
วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์

Untitled, 2010
Ceramics, 300 x 300 x 180 cm

ไม่มีชื่อ 2553
เครื่องปั้นดินเผา ขนาด 300 x 300 x 180 ซม.Worariddh Riddhagni วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

One Mind With One Appearance, 1996
Acrylic on canvas, 80 x 100 cm
Collection of Sombatpermpoon Gallery, Bangkok

จิตหนึ่งกับรูปนาม 2539
สีอะคริลิคบนผ้าใบ 80 x 100 ซม.
สมบัติ ของ สมบัติเพิ่มพูน แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ